ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ MICRO-ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:  “Micro-δράσεις για τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και βιώσιμου τοπικού διατροφικού συστήματος”

Οκτώβριος-Νοέμβριος 2016, Θεσσαλονίκη

Το φθινόπωρο του 2016, η Fair Trade Hellas σε συνεργασία με την ΚΕΔΗΘ διοργάνωσαν τον διαγωνισμό «Micro-δράσεις για τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και βιώσιμου τοπικού διατροφικού συστήματος”, στo πλαίσιo του προγράμματος Food Smart Cities for Development, που προωθεί αλλαγές στην αστική παραγωγή τροφίμων και τα καταναλωτικά πρότυπα.

Οι προτάσεις θα έπρεπε να σχεδιαστούν με βάση το πνεύμα του Συμφώνου για την Αστική Διατροφική Πολιτική, που υπεγράφη στο Μιλάνο και απαιτεί “βιώσιμα διατροφικά συστήματα χωρίς αποκλεισμούς, ανθεκτικά, ασφαλή και ποικίλα, που παρέχουν υγιεινά και προσιτά τρόφιμα σε όλους τους ανθρώπους με βάση το πλαίσιο των ανθρώπινων δικαιωμάτων, που ελαχιστοποιούν τη σπατάλη και διατηρούν τη βιοποικιλότητα ενώ προσαρμόζονται και μετριάζουν τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής.’’  Στο πλαίσιο αυτό, κάποιοες από τις τοπικές δράσεις που υλοποιήθηκαν αφορούσαν αστικούς λαχανόκηπους, κοινωνικούς συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών, πρωτοβουλίες κατά της σπατάλης τροφίμων και άλλα.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 23 Νοεμβρίου 2016 ενώ οι τρεις πρώτοι θα λάβουν χρηματικό έπαθλο 2.500 ευρώ για τη στήριξη της δράσης τους.

Περισσότερες πληροφορίες

0