Στο μακροσκόπιο

Το εγχειρίδιο Στο μακροσκόπιο…αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο που -στo πλαίσιo των σχολικών μαθημάτων-
θα σας εμπνεύσει στο να αναδείξετε τους παγκόσμιους συσχετισμούς στην καθημερινότητά μέσω βιωματικών
δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες λειτουργούν μέσα από παραδείγματα σχέσεων μεταξύ των καταναλωτών, οι
οποίοι χρησιμοποιούν και αγοράζουν αγαθά και ανθρώπων που τα παράγουν ή που επηρεάζονται από τον κύκλο παραγωγής τους.

To μακροσκόπιο απευθύνεται κυρίως σε μαθητές γυμνασίου- λυκείου. Μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

 

Map Your Meal toolkit

Στο πλαίσιο του προγράμματος και της εφαρμογής Map Your Meal, αναπτύχθηκε το αντίστοιχο εγχειρίδιο που περιλαμβάνει 3 κεντρικές ενότητες – το ορεκτικό, το κυρίως γεύμα και το επιδόρπιο. Μέσα από τις ποικίλες δραστηριότητες για τα αγαπημένα μας φαγητά που περιλαμβάνει το εγχειρίδιο, τα παιδιά και οι νέοι κατανοούν με βιωματικό τρόπο πώς η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων επηρεάζει τους ανθρώπους και τον πλανήτη.

Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό εδώ.

0