Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στο Προσκήνιο

Μεγιστοποιώντας την αξιοπρέπεια μέσω της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας…

είναι ο τίτλος του Position Paper που συντάσσει η κοινοπραξία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SSEDAS, αποτελούμενο από 26 συνεργάτες από 23 ευρωπαϊκές χώρες, όπου μέλος του είναι και η Fair Trade Hellas.

Tο SSEDAS- SUSY project, συγχρηματοδοτούμενο από κεφάλαια του EuropeAid, έχει χαρτογραφήσει και γεφυρώσει πρωτοβουλίες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και της αναπτυξιακής πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεξάγει αναλυτική έρευνα γύρω από το οικοσύστημα της Κ.ΑΛ.Ο. σε επίπεδο κρατών- μελών.

Ο στόχος του SUSY είναι να ενδυναμώσει τις δεξιότητες των τοπικών φορέων που εμπλέκονται στην Κ.ΑΛ.Ο., υποστηρίζοντας ένα νέο παράδειγμα οικονομικής ανάπτυξης προκειμένου να καταπολεμήσει την παγκόσμια φτώχεια και να συνεισφέρει σε ένα ισότιμο και βιώσιμο τρόπο ζωής.

Αποτέλεσμα τριετούς έρευνας και ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των συνεργατών του προγράμματος αυτού και δύο στοχευμένων εργαστηρίων προκειμένου να αναδειχθούν οι στόχοι και τα αποτελέσματα του προγράμματος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,  είναι το Position Paper που περικλείει τη θέση και συνοψίζει σε 3 απαιτήσεις – δράσεις προς θεσμικά όργανα.

Η θέση

«Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.) χρησιμεύει ως παράδειγμα για τη θέσπιση προτύπων για έναν ιδιωτικό τομέα που ενεργεί ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια, και ακόμη περισσότερο, στη μάχη κατά της παγκόσμιας φτώχειας και στην προώθηση ενός βιώσιμου κόσμου»…

Οι απαιτήσεις (αναλυτικά στο Position Paper)

  1. Παρακολούθηση και Έλεγχος
  2. Δεσμευτικοί Μηχανισμοί
  3. Υποστήριξη της Κ.ΑΛ.Ο.

Συζήτηση πάνω σε θέσεις και απαιτήσεις θα ακολουθήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 23 Ιανουαρίου 2018 στις Βρυξέλλες υπό την φιλοξενία της Ellyn Schlein (Mέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), και εκπροσώπους της COSPE, Concord Europe και RIPESS, συνεργάτες του SSEDAS και Ευρωβουλευτές.

Οι φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, που εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SUSY, ζητούν από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν το σημαντικό ρόλο της Κ.ΑΛ.Ο. για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.

Διαβάστε αναλυτικά το Position Paper Εδώ.

 

 

0