ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ, ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, σε συνεργασία με τη Fair Trade Hellas, πρόκειται να πραγματοποιήσει δίωρα βιωματικά σεμινάρια με θεματικές σχετικές με την Εκπαίδευση για τον Κόσμο.

Σκοπός των σεμιναρίων αυτών είναι η ευαισθητοποίηση των ενήλικων στελεχών σχετικά με τον σημερινό τρόπο διαβίωσης και τον αντίκτυπο των επιλογών μας σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και η αναζήτηση ιδεών για νέες δράσεις στα διάφορα τμήματα. Οι θεματικές ενότητες που θα μελετηθούν είναι Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δίκαιο και Αλληλέγγυο Εμπόριο, Μη Βίαιη Επικοινωνία και Αειφορία.

9, 16, 23, 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 18.30-20.30

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΠ, ΑΙΘΟΥΣΑ “Αθανάσιος Λευκαδίτης”, ΑΘΗΝΑ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επικοινωνήστε με την κ. Κωνσταντίνα Λυγίζου στο e-mail: και στο τηλέφωνο 210 7290046.

0