ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΙΟ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Δεδομένου ότι σκοπός και αποστολή του προσκοπισμού είναι η προσωπική ανάπτυξη, η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και η συνεχής εκπαίδευση, πώς θα ευαισθητοποιήσουμε τα μέλη του ώστε να υιοθετήσουν τις αξίες της αναπτυξιακής εκπαίδευσης και να συνειδητοποιήσουν τον αντίκτυπο των πράξεών τους στον κόσμο;

ΛΥΣΗ

Με το πρόγραμμα Πρόσκοποι – Ενεργοί Πολίτες του Κόσμου ενδυναμώνουμε τον ρόλο του προσκοπισμού σε ζητήματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η βιώσιμη ανάπτυξη και η ισότητα – σε τοπικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσα από τις δράσεις του προγράμματος, με εκπαιδευτικά σεμινάρια και με τη βοήθεια μιας ποικιλίας εργαλείων και εγχειριδίων, πρόσκοποι σε επτά ευρωπαϊκές χώρες αποκτούν νέες γνώσεις, υιοθετούν νέους τρόπους σκέψης και γίνονται φορείς αλλαγών, προωθώντας πιο υπεύθυνες και βιώσιμες στάσεις ζωής.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

flag_yellow_low

Το πρόγραμμα Πρόσκοποι – Ενεργοί Πολίτες του Κόσμου (Scouting our way towards active global citizenship in EYD 2015 and beyond) είναι ένα πρόγραμμα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης τριετούς διάρκειας (2015-2017), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από τη Fair Trade Hellas σε συνεργασία με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Μάθετε περισσότερα με e-mail εδώ για τις εκπαιδευτικές συναντήσεις και τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την κοινότητα των προσκόπων.

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ MAΘΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

FAIR TRADE HELLAS

0