Ποιος ωφελείται τελικά από το Δίκαιο Εμπόριο;

Το δίκαιο εμπόριο προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στους παραγωγούς και τους εργάτες, τους καταναλωτές και το περιβάλλον.

  1. Παραγωγοί και Εργάτες μικρής κλίμακαςαρχείο λήψης

 

– Αυξημένη ισχύς / πρόσβαση στην αγορά των προϊόντων τους

– Τεχνική βοήθεια για την κατασκευή υποδομών με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγής

– Συστήματα επικοινωνιών και εξοπλισμός συλλογικής μεταφοράς και επεξεργασίας

– Καλύτερη υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση

– Τεχνική κατάρτιση και διαφοροποίηση δεξιοτήτων για τα συνεταιριστικά μέλη και τις οικογένειές τους

  1. Καταναλωτέςkatanalotes1-640x400

– Έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν σύμφωνα με τις αρχές τους

– Αποκτούν τη δύναμη να παίξουν το ρόλο τους στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων εμπορικών ανισοτήτων

– Έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν προϊόντα υψηλής ποιότητας

  1. Περιβάλλονkafkas-perivallon-6-enlarge

Η Fairtrade επιβραβεύει και ενθαρρύνει γεωργικές και παραγωγικές πρακτικές που είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες, όπως:

-Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης των γεωργικών εκτάσεων που ελαχιστοποιούν τους ρύπους, τα φυτοφάρμακα και τα ζιζανιοκτόνα

– Τεχνικές βιολογικής γεωργίας

– Απαγόρευση της χρήσης των πλέον επικίνδυνων φυτοφαρμάκων

0