Εκπαιδευτικα Εργαλεια

Το εγχειρίδιο Στο μακροσκόπιο…αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο που -στo πλαίσιo των σχολικών μαθημάτων- θα σας εμπνεύσει στο να αναδείξετε τους παγκόσμιους συσχετισμούς στην καθημερινότητά μέσω [...]