7500 υπογραφές απαιτούν «Δικαιοσύνη για τα μπισκότα μας».

Όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες απαιτούν βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες τροφίμων. Οι χαμηλές τιμές δεν είναι πλέον το μόνο κίνητρο για τους καταναλωτές. Ένας αυξανόμενος αριθμός Ευρωπαίων [...]