ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Το Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕΚΜΟΚΟΠ) διοργανώνει σε συνεργασία με την FAIR TRADE HELLAS Ανοικτό Σεμινάριο με [...]